Embaràs d’alt risc

L’embaràs d’alt risc és aquell que té més possibilitats de complicacions, tant maternes com fetals, durant el transcurs de la gestació i del part. Aquest tipus d’embaràs precisa d’un control mèdic i ecogràfic estricte.

Per això és prioritari identificar, de forma precoç, els factors de risc i estimar la seva importància relativa en relació amb el resultat perinatal per poder disminuir així les conseqüències adverses dels mateixos.

Quan es considera embaràs de risc?

Són múltiples les situacions que fan catalogar un embaràs com d’alt risc:

groc
RISC MIG

Anomalies pèlviques
Cardiopatia I grau
Condicionis socioeconòmiques desfavorables
Embaràs no desitjat
Alçada baixa
Control insuficient de la gestació
Esterilitat prèvia
Fumadora habitual
Edat inferior a 17 anys o superior a 38 anys
Gestant RH-
Gran multiparitat
Increment excessiu o insuficient de pes
Obesitat no mòrbida
Risc d’ETS
ITU o bacteriuria asintomàtica
Risc laboral
Metrorràgia 1º trimestre
Període intergenèsic inferior a 12 mesos

naranja
RISC ALT

Anèmia greu
Cardiopatia II grau II
Cirurgia uterina prèvia
Diabetis gestacional
Embaràs bessons
Endocrinopatia
Obesitat mòrbida
Preeclampsia lleu
Infecció materna:
VHB-VHC Lues
Toxoplasmosis VIH
Pielonefritis CMV
Estreptococ hemolític
Sospita de malformació fetal

rojo
RISC MOLT ALT

Amenaça de part prematur
Cardiopaties III i IV
Diabetis pregestacional
Drogoaddicció i alcoholisme
Malformació fetal confirmada
Gestació múltiple
Mort fetal confirmada
Mort perinatal recurrent
Incompetència cervical
Retard del creixement intrauteri
Patologia associada greu
Placenta prèvia
Preeclampsia greu
Trencament prematur de membranes en el pretérme

Els embarassos d’alt risc precisen un seguiment exhaustiu durant tot el temps de la gestació, tant mèdic com analític i ecogràfic, i en alguns casos requereixen la col·laboració d’altres especialistes com endocrinòlegs, cardiòlegs, intensivistes, etc.

Pel que fa a les analítiques i altres exploracions complementàries inicials seran bàsicament les mateixes que el control d’un embaràs de baix risc. Fora d’aquesta línia, demanarem aquelles proves que ens ajudin a controlar la patologia pròpia de cada pacient (electrocardiograma, ecocardiografia en patologia cardíaca, marcadors serològics en infeccions virals, etc.).

Les ecografies, en aquest tipus de gestacions, són més freqüents i en molts casos s’acompanyen d’exploracions específiques com és el cas de l’estudi Doppler que permet avaluar el reg sanguini dels vasos fetals i placentaris.

Últimament s’ha incorporat l’ecografia 4D que permet visualitzar, en temps real, la morfologia fetal en tres dimensions, aportant gran informació en el cas d’algunes malformacions fetals.

Al teu costat durant tot l'embaràs

Viu una experiència inoblidable!

El control mèdic que necessites

Tenim cura de la teva salut íntima

Estudis i tractament de la fertilitat per a parelles

T'acompanyem en el procés de canvis del teu cos

La solució per evitar embarassos no desitjats

La tècnica que ens permet observar l'interior de l'úter