Política de privacitat

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA

CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

D’acord amb el que es disposa a la normativa vigent, CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la llei.

 

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que la CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. es reserva el dret a modificar la present política de privadesa i l’avís legal per adaptar-los a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

 

En els anteriors suposats, la CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. anunciarà en aquesta pàgina web els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

Confidencialitat

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal de la CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

Voluntarietat

 

S’informa als usuaris del website que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en el present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar l’impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

Els usuaris garanteixen que les dades personals facilitades a CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. són veraços i es fan responsables de comunicar-li qualsevol modificació en els mateixos.

Conseqüència 

 

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per la CLÍNICA RIPOLL, S.L.P., els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del com és titular CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A l’USUARI SOBRE ELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999 i, en particular, els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

 

– A l’atenció del responsable de seguretat

– Domicili en C/ Madrazo 24-28, entresòl 1ª – 08006 Barcelona

 

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. a l’adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT

Dades que es conserven

 

Són, exclusivament, les dades de contacte de caràcter bàsic, com són el nom, cognom i l’e-mail. Aquesta informació és rebuda per CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a la CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

Amb quina finalitat

 

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

Si escau, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI

L’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació al web http://www.clinicaripoll.com/

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

Així mateix, i tret que s’hagi informat a l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquest web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment, la CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. envia un e-mail confirmant la creació del compte recentment creat per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web. A qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a 32746grh@comb.es

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. amb domicili en c/ Madrazo 24-28, entresòl 1ª 08006 Barcelona i amb domini d’Internet http://www.clinicaripoll.com/, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l’e-mail 32746grh@comb.es o a l’espai habilitat a la Web com a Contacte. CLÍNICA RIPOLL, S.L.P. es troba degudament inscrita en el Registre Mercantil.